มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อย่อ

kku

ชื่อภาษาอังกฤษ

Khon Kacn University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์

0 4320 2222

โทรสาร

0 4320 3333

อีเมล์

info@kku.ac.th

เว็บไซต์

http://www.kku.ac.th/index.php (ขนาดไฟล์: 162)

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550