มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อย่อ

fmrth

ชื่อภาษาอังกฤษ

The Foundation for the Welfare of the Mentally Retarded of Thailand Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

พิการทางสติปัญญา - ปัญญาอ่อน

ที่อยู่

4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0 2245 2643 0 2245 3954

โทรสาร

0 2246 8329

อีเมล์

fmrth@ksc.th.com

เว็บไซต์

www.fmrth.ksc.net

ผู้ติดต่อ

นางศรีสมร กสิวัฒน์ ประธานฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานมูลนิธิฯ ข่าวกิจกรรม สาระน่ารู้เกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้ติดต่อ

นางศรีสมร กสิวัฒน์ ประธานฝ่ายวิชาการ

โลโก้

โลโก้ของ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อัปเดตเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2549