หนังสือพิมพ์มติชน

ประเภทองค์กร

หนังสือพิมพ์

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

สำนักพิมพ์ 12 เทศบาลนฤมาล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900อาคารมติชน

โทรศัพท์

0 2589 0020 อัตโนมัติ 70 สาย

โทรสาร

0 2589 5674

อีเมล์

matichon@matichon.co.th

เว็บไซต์

http://www.matichon.co.th/matichon/ (ขนาดไฟล์: 167)

อัปเดตเมื่อ: 3 ธันวาคม 2551