กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อย่อ

DMH\'S

ชื่อภาษาอังกฤษ

Department of Mental Health

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการแพทย์

ประเภทความพิการ

พิการทางจิตใจและพฤติกรรม

ที่อยู่

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000

โทรศัพท์

0-2951-1300-29

เว็บไซต์

http://www.dmh.go.th (ขนาดไฟล์: 98)

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำเว็บไซต์ นำเสนอสรุปสาระสำคัญแผนสุขภาพจิตแห่งชาติ การดำเนินงานสุขภาพจิตในท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาพกิจกรรมสัมมนาทั้งหมด รายงานสถิติรวบรวมผลการดำเนินงาน สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต และบริการให้คำปรึกษา

โลโก้

โลโก้ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดตเมื่อ: 8 ตุลาคม 2549