รักตัวเองกับหลงตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

ดอกผกากรอง

คนรักตัวเอง

มีการพัฒนาตัวเองจากภายใน เมื่อมองย้อนดูตัวเอง ก็จะมีความรู้สึกภูมิใจ สุขใจ ชื่นใจกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองได้สะสมมา และคุณงามความดีที่ตัวเองได้สร้างมา

คนที่หลงตัวเอง

มักจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถ เมื่อมีความรู้สึกแบบนี้ ก็มักจะแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ไม่ฟังผู้อื่น เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก

ข้อแตกต่างระหว่าง ”คนที่รักตัวเอง” กับ ”หลงตัวเอง”

1. คนรักตัวเอง รู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น

คนหลงตัวเอง รู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ

2. คนรักตัวเอง เห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเองและผู้อื่น พูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง

คนหลงตัวเอง ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความชั่วร้ายของตนเอง

3. คนรักตัวเอง เห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

คนหลงตัวเอง มองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น

4. คนรักตัวเอง มีความเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยกว่า อยากช่วยเหลือ

คนหลงตัวเอง ถนัดในการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน

5. คนรักตัวเอง มีมุทิตาจิต เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี

คนหลงตัวเอง ช่างอิจฉาริษยา เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเจ็บปวด

6. คนรักตัวเอง อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น

คนหลงตัวเอง มักก้าวร้าว เย่อหยิ่ง ยโสโอหัง พูดจาขวานผ่าซาก ไม่รักษาน้ำใจคน

7. คนรักตัวเอง อยากเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง

คนหลงตัวเอง ชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง

8. คนรักตัวเอง จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติและสร้างสรรค์

คนหลงตัวเอง มักใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

9. คนรักตัวเอง มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก

คนหลงตัวเอง เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

10. คนรักตัวเอง เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิด ได้ฟังมธุรสวาจา

คนหลงตัวเอง เป็นมลพิษของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัด รำคาญ ได้ยินแต่เรื่องร้ายๆ

11. คนรักตัวเอง มีรัศมีแห่งความเมตตา

คนหลงตัวเอง มีรังสีอำมหิต.....

เพราะฉะนั้น ไม่ควรรู้สึกด้อยเมื่อเจอคนเก่งกว่า ควรจะมองว่าคนเราเก่งคนละด้าน มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย การรู้สึกว่าตัวเองแย่ เลยต้องคอยหา "ข้อลบ" ของคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง "เหนือกว่า" ไม่เคยมองเห็น "ข้อบกพร่อง" ของตนเองที่สุดแล้วก็ไม่มีการพัฒนา... มีแต่ปัญหาทะเลาะกัน เพราะการรักตัวเองไม่เป็นทั้งนั้น

ขอบคุณ... http://www.dmc.tv/

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 15/09/2559 เวลา 13:44:18 ดูภาพสไลด์โชว์ รักตัวเองกับหลงตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดอกผกากรอง คนรักตัวเอง มีการพัฒนาตัวเองจากภายใน เมื่อมองย้อนดูตัวเอง ก็จะมีความรู้สึกภูมิใจ สุขใจ ชื่นใจกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองได้สะสมมา และคุณงามความดีที่ตัวเองได้สร้างมา คนที่หลงตัวเอง มักจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถ เมื่อมีความรู้สึกแบบนี้ ก็มักจะแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ไม่ฟังผู้อื่น เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก ข้อแตกต่างระหว่าง ”คนที่รักตัวเอง” กับ ”หลงตัวเอง” 1. คนรักตัวเอง รู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น คนหลงตัวเอง รู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ 2. คนรักตัวเอง เห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเองและผู้อื่น พูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง คนหลงตัวเอง ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความชั่วร้ายของตนเอง 3. คนรักตัวเอง เห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข คนหลงตัวเอง มองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น 4. คนรักตัวเอง มีความเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยกว่า อยากช่วยเหลือ คนหลงตัวเอง ถนัดในการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน 5. คนรักตัวเอง มีมุทิตาจิต เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี คนหลงตัวเอง ช่างอิจฉาริษยา เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเจ็บปวด 6. คนรักตัวเอง อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น คนหลงตัวเอง มักก้าวร้าว เย่อหยิ่ง ยโสโอหัง พูดจาขวานผ่าซาก ไม่รักษาน้ำใจคน 7. คนรักตัวเอง อยากเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง คนหลงตัวเอง ชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง 8. คนรักตัวเอง จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติและสร้างสรรค์ คนหลงตัวเอง มักใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 9. คนรักตัวเอง มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก คนหลงตัวเอง เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 10. คนรักตัวเอง เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิด ได้ฟังมธุรสวาจา คนหลงตัวเอง เป็นมลพิษของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัด รำคาญ ได้ยินแต่เรื่องร้ายๆ 11. คนรักตัวเอง มีรัศมีแห่งความเมตตา คนหลงตัวเอง มีรังสีอำมหิต..... เพราะฉะนั้น ไม่ควรรู้สึกด้อยเมื่อเจอคนเก่งกว่า ควรจะมองว่าคนเราเก่งคนละด้าน มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย การรู้สึกว่าตัวเองแย่ เลยต้องคอยหา "ข้อลบ" ของคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง "เหนือกว่า" ไม่เคยมองเห็น "ข้อบกพร่อง" ของตนเองที่สุดแล้วก็ไม่มีการพัฒนา... มีแต่ปัญหาทะเลาะกัน เพราะการรักตัวเองไม่เป็นทั้งนั้น ขอบคุณ... http://www.dmc.tv/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...