ลักษณะของคนใจแข็ง โดยท่านเจ้าคุณธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ

แสดงความคิดเห็น

ดอกบัวสีชมพูบานในบึง

คำสอนโดย ท่านเจ้าคุณธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ

ใครก็ตามที่เคยพบท่านจะต้องเคยได้ยินท่านให้พรว่า

"จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ นะ"

ซึ่งก็มีที่มาจากอุทานธรรมเช่นกัน โดยมีบทเต็มว่า

รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว

จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี

จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ

จะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัย

คำให้พรของท่านที่ว่า จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ นั้น

โดยปกติแล้วคนใจแข็ง...ต้องเว้นจากกรรมชั่วเลือกทำแต่กรรมดีได้

และท่านได้เมตตาบอกถึงลักษณะของคนใจแข็งว่าจะต้องประกอบด้วย

๑. ไม่บ่น

๒. ไม่ร้องทุกข์

๓. ไม่อยากรู้ความลับของใคร

๔. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร

๕. ไม่สนใจใครว่าจะเห็นตนเป็นอย่างไร

๖. ไม่กลัวความทุกข์ยาก

๗. รู้จักเอาความทุกข์ยากมาเป็นประโยชน์สร้างความก้าวหน้าในชีวิต

ที่มา dhammajak.net

ขอบคุณ http://variety.teenee.com/saladharm/58835.html

ที่มา: http://variety.teenee.com/saladharm/58835.html
วันที่โพสต์: 13/01/2557 เวลา 03:44:41 ดูภาพสไลด์โชว์ ลักษณะของคนใจแข็ง โดยท่านเจ้าคุณธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดอกบัวสีชมพูบานในบึง คำสอนโดย ท่านเจ้าคุณธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ ใครก็ตามที่เคยพบท่านจะต้องเคยได้ยินท่านให้พรว่า "จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ นะ" ซึ่งก็มีที่มาจากอุทานธรรมเช่นกัน โดยมีบทเต็มว่า รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ จะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัย คำให้พรของท่านที่ว่า จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ นั้น โดยปกติแล้วคนใจแข็ง...ต้องเว้นจากกรรมชั่วเลือกทำแต่กรรมดีได้ และท่านได้เมตตาบอกถึงลักษณะของคนใจแข็งว่าจะต้องประกอบด้วย ๑. ไม่บ่น ๒. ไม่ร้องทุกข์ ๓. ไม่อยากรู้ความลับของใคร ๔. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร ๕. ไม่สนใจใครว่าจะเห็นตนเป็นอย่างไร ๖. ไม่กลัวความทุกข์ยาก ๗. รู้จักเอาความทุกข์ยากมาเป็นประโยชน์สร้างความก้าวหน้าในชีวิต ที่มา dhammajak.net ขอบคุณ… http://variety.teenee.com/saladharm/58835.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...