คลิป : อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องโพธิปักขิยธรรม หนทางสู่ความเป็นอริยบุคคล โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ

แสดงความคิดเห็น

อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องโพธิปักขิยธรรม หนทางสู่ความเป็นอริยบุคคล โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=IhhY6Htcc4w (ขนาดไฟล์: 556877)
วันที่โพสต์: 29/12/2556 เวลา 02:11:57

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องโพธิปักขิยธรรม หนทางสู่ความเป็นอริยบุคคล โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...