กรธ.ย้ำจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จก่อนกำหนด 1 ธ.ค.

กรธ.ย้ำจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จก่อนกำหนด1ธ.ค.

ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า การจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในส่วนของกรธ. จะแล้วเสร็จทั้ง 10 ฉบับทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ขณะนี้มีกฎหมายที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว 2 ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ส่วนกฎหมายที่ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว 3 ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วนที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

นายนรชิต กล่าวว่า สำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรธ.ได้พิจารณาร่างเบื้องต้นแล้ว และจะส่งให้คณะกรรมการป.ป.ช. ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพื่อให้ป.ป.ช.พิจารณารายละเอียดเพื่อให้ส่งความเห็นกลับมาก่อนเพื่อจะได้พิจารณาอีกครั้ง

ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ขณะนี้กรธ.กำลังพิจารณาในรายละเอียด และคาดว่าจะส่งให้ สนช. ในวันที่ 21 พ.ย. และคาดว่า สนช. จะรับหลักการในวันที่ 23 พ.ย.ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจะคาดว่าจะส่งให้สนช. ในวันที่28 พ.ย. และคาดว่า สนช. จะพิจารณาวาระที่ 1ในวันที่ 30 พ.ย. ดังนั้น ย้ำว่าการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในชั้นของกรธ.จะแล้วเสร็จ ก่อนระยะเวลาที่กำหนดคือวันที่ 1 ธันวาคมอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดี

ขอบคุณ... http://www.js100.com/en/site/news/view/46364

ที่มา: js100.com/ /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 5/10/2560 เวลา 10:26:58 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.ย้ำจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จก่อนกำหนด 1 ธ.ค.