กกต.ยังไม่กำหนดวันเลือกตั้ง ต้องรอกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้ก่อน

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.

ประธาน กกต.ย้ำ กกต.ยังไม่กำหนดวันเลือกตั้ง ต้องรอกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้ก่อน เผยเตรียมพร้อมส่งต่องานให้ กกต.ใหม่แล้ว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรม กกต.พบสื่อมวลชน โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี 9 เดือน ของ กกต.ชุดปัจจุบัน ได้มีการทุ่มเท มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด ทั้งภารกิจการจัดเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การสืบสวนไต่สวน สั่งเลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่ ซึ่งขณะนี้เราได้เตรียมส่งต่องานให้ กกต.ชุดใหม่แล้ว โดยแต่ละด้านกิจการก็มีการดำเนินการไปแล้ว อาทิ ด้านบริหารเลือกตั้งก็ได้มีการจัดเตรียมออกระเบียบคำสั่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ กกต.ชุดใหม่ได้เตรียมการศึกษา ส่วนด้านกิจการการมีส่วนร่วม ได้เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การร่วมมือกับภาคีต่างๆ ส่วนด้านกิจการพรรคการเมืองก็จะมีการจัดตั้งสถาบันพรรคการเมือง ซึ่งก็ต้องทำหลายอย่างเตรียมไว้ เพราะการเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจะยุ่งยากซับซ้อนสำหรับ กกต.ใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเทศเรามีโจทย์หลายเรื่องที่รอการแก้ไข โดยเฉพาะโจทย์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ คน กกต. และคนไทยทุกคน โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เห็นการพัฒนาของ กกต. ทั้งการพัฒนาคน พัฒนางาน โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการเลือกตั้ง

นายศุภชัยกล่าวอีกว่า ยืนยันว่าข่าวที่ว่า กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 นั้นไม่เป็นความจริง เพียงแต่เจ้าหน้าที่กำหนดตารางการทำงานเท่านั้น เพราะวันเลือกตั้งจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่ง ส.ว.มีผลบังคับใช้ นับจากนั้นอีก 150 วัน กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ดังนั้น ตราบใดที่ พ.ร.บ.ฉบับสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จ กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ แต่การเลือกตั้งเป็นงานใหญ่ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการไว้ก่อน ส่วนการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน จะรวมการประกาศผลเลือกตั้งหรือไม่นั้น กกต.ยังไม่ได้คุยกัน จะต้องรอหารือกันภายหลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ ว่าจะเอาอย่างไร แม้ที่ผ่านมากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะบอกว่า 150 วัน ไม่รวมกับการประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ก็อาจจะมีนักเลงมือดีบอกว่า 150 วันจะต้องรวมประกาศผลด้วย อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเซฟตัวเอง กกต.ก็จะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/politics/news-38302

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 14/09/2560 เวลา 11:27:18 ดูภาพสไลด์โชว์ กกต.ยังไม่กำหนดวันเลือกตั้ง ต้องรอกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้ก่อน