กรธ.ไม่แย้งพรป.ผู้ตรวจฯรอศาลวินิจฉัยตามสนช.ยื่นตีความ

กรธ.ไม่แย้งพรป.ผู้ตรวจฯรอศาลวินิจฉัยตามสนช.ยื่นตีความ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ทำความเห็นแย้งพ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ รอศาลวินิจฉัยตาม สนช. เข้าชื่อยื่นตีความ มองเป็นเรื่องดีใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับองค์กรอื่นๆด้วย

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ( กรธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN เกี่ยวกับการทำความเห็นแย้ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือไม่ว่า ที่ประชุมได้มีการคุยกันแล้ว ประกอบกับ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) จำนวน 1 ใน 10 เข้าชื่อ ยื่นต่อประธาน สนช. เพื่อให้เสนอเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ กรธ. จึงไม่จำเป็นต้องส่งข้อโต้แย้งเพื่อให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย เพื่อทบทวน ร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะหากมีความเห็นไป ก็เป็นเพียงความเห็น อาจจะกลายเป็นข้อถกเถียงกันต่อไป จึงให้ ศาลเป็นผู้ชี้ขาดไปตามที่ สมาชิก สนช. ชี้ขาดดีกว่า

นอกจากนี้ นายอุดม ยังกล่าวด้วย ว่า การที่ สนช. ใช้สิทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญ ในการยื่นตีความก็ถือเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถทำได้ และไม่ได้มองว่า สนช. มีความแตกแยก แต่กลับมองว่า การทำงานของ สนช. มีความละเอียด รัดกุมมีการตรวจสอบกันหลายชั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และ กรธ. ก็มองว่าเป็นเรื่องดี หากศาลได้ชี้ขาดประเด็นการอยู่ในตำแหน่งของ องค์กรอิสระเพราะยังอาจใช้เป็นบรรทัดฐานสำคับหารพิจารณาองค์กรอิสระอื่นๆ ที่เหลือด้วย และไม่กังวลว่าจะกระทบกับ พ.ร.ป. ฉบับที่พิจารณาไปแล้ว

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=803696

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค. 60
วันที่โพสต์: 15/08/2560 เวลา 10:14:23 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.ไม่แย้งพรป.ผู้ตรวจฯรอศาลวินิจฉัยตามสนช.ยื่นตีความ