ศาลรธน.ยกคำร้องกกต.ชงตีความพรป.ขัดรธน.

ศาลรธน.ยกคำร้องกกต.ชงตีความพรป.ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้อง กกต. ชงตีความ พ.ร.ป.ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้ อำนาจ นายกรัฐมนตรี สนช. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ยื่นร้องได้

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดผลการประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคำร้องของ กกต. กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นการตัดอำนาจ กกต. แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่ไปพบ ได้ และประเด็น ที่ กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เอง

โดยที่ประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ สนช. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ นายกรัฐมนตรี ที่จะสามารถส่งความเห็นให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยได้ เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงเห็นว่าคำร้อง ของ กกต. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้อง

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=801121 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 3/08/2560 เวลา 09:52:59 ดูภาพสไลด์โชว์ ศาลรธน.ยกคำร้องกกต.ชงตีความพรป.ขัดรธน.