สไลด์โชว์ NIA เปิดโลกปัญญาประดิษฐ์เพื่อความเท่าเทียม เปลี่ยนแนวคิดการใช้ AI สำหรับผู้พิการ

กลับ