สไลด์โชว์ กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางแจ้งให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 ปี 67 ผ่านระบบ e – Service ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม.

กลับ