สไลด์โชว์ เอส เอฟ ร่วมกับ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ชวนคนพิการมาซึ้งกับมิตรภาพของเพื่อน ดู 'เพื่อน(ไม่)สนิท'

กลับ