สไลด์โชว์ กทม.เปิด 158 โรงเรียน รับผู้พิการเรียนร่วมเด็กปกติ เร่งผลิตครูการศึกษาพิเศษ แก้ปัญหาขาดแคลน

กลับ