สไลด์โชว์ สสส. หนุนนวัตกรรมสร้างอาชีพ เสริมกิจกรรมสร้างสุข ปลุกพลังผู้พิการเชียงใหม่

กลับ