สไลด์โชว์ แห่อุดหนุน "ยายตาบอด ตาขาลีบ" พิการแต่สู้ชีวิต ขี่รถพ่วงข้างขายกาแฟ 20 ปี

กลับ