สไลด์โชว์ รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์…พ่อผู้เสียสละ สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็ก-คนพิการ

กลับ