สไลด์โชว์ ‘ดรุณวรรณ’ ชี้ยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” หนุนคนพิการพึ่งพาตนเองได้

กลับ