สไลด์โชว์ ผู้พิการยากจนปัตตานีโอดถูกระบบปฏิเสธ ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลับ