สไลด์โชว์ กสม.ชี้ ห้ามคนพิการนำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่อง ละเมิดสิทธิฯ แนะคมนาคมแก้ให้เป็นมาตรฐานสากล

กลับ