สไลด์โชว์ วันคนพิการสากล : Exopulse Mollii Suit ชุดปล่อยสัญญาณไฟฟ้า ช่วยคนกล้ามเนื้อหดเกร็งเดินได้อีกครั้ง

กลับ