สไลด์โชว์ "เตาอบไร้ควันฯ" แก้โจทย์โลกรวนมากที่สุด ทีมวิทยาลัยการอาชีพไชยา คว้าชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Ford+

กลับ