สไลด์โชว์ Utah Bionic Leg ขาเทียมเพื่อผู้พิการที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับการทำงานได้เอง

กลับ