สไลด์โชว์ ม.มหิดล ใส่ "หัวใจผู้ประกอบการ" ผ่าน "สื่อภาษามือ" เตรียมต่อยอดใช้ AI เพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้พิการทางการได้ยิน

กลับ