สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเขน กทม.

กลับ