สไลด์โชว์ สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที่มีลิขสิทธิ์

กลับ