สไลด์โชว์ พมจ.พิจิตร เตรียมผลักดันสตรีพิการให้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการที่กฎหมายกำหนด

กลับ