สไลด์โชว์ กก.ปฏิรูปสังคม เปิดแนวคิด “ปฏิรูปผู้เสียเปรียบในสังคม” ฝันเพิ่มกองทุน “คนพิการ/ผู้สูงอายุ/วัยเกษียณ”

กลับ