สไลด์โชว์ ประชุมครม.วันนี้หารือมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และโดยรอบท้องสนามหลวง

กลับ