สไลด์โชว์ นายกฯเป็นประธานในพิธีรับไฟหลวง-หีบเพลิงพระราชทาน

กลับ