สไลด์โชว์ สาธิตแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน เยาวชนร่วมทำเครื่องสด-นร.หูหนวกดีใจได้ทำเพื่อในหลวง

กลับ