สไลด์โชว์ ดอนบอกนายกฯไปสหรัฐตค.ยันเร่งช่วย2นศ.ตกเหว

กลับ