สไลด์โชว์ ศรัทธาพยายาม‘วินัยอินเสมียน’มหาบัณฑิตผู้พิการทางสายตา

กลับ