สไลด์โชว์ อธิบดี ปภ.เตรียมแผนรับภัยพิบัติ...กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า ๑๐๐ มม.

กลับ