สไลด์โชว์ แล้งจัด 29 จังหวัด น้ำในเขื่อนเหลือ 54%

กลับ