สไลด์โชว์ นักกายภาพรุ่นแรกของไทยใช้เทคนิค Vojtaรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแต่กำเนิด

กลับ