3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได

แสดงความคิดเห็น

นักศึกษาทดลองใช้งาน รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได

รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันไดขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ป่วย หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยจากห้องพักชั้นบนมายังชั้นล่าง และบางครั้งต้องเคลื่อนย้ายจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนอิริยาบถในการพักผ่อน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการยก หรือ อุ้มผู้ป่วย ค่อนข้างจะลำบากและอันตรายในการขึ้นลงบันได ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา

โดยหลักการทำงาน คล้ายกับรถเข็นคนพิการทั่วไป แต่จะมีชุดเกียร์ทดอยู่ด้านหลังของตัวรถ ซึ่งได้ยึดติดกับโซ่ โดยสามารถเคลื่อนที่หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเกาะบันไดให้เคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้เกาะบันไดเพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ลง สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ และดีซีไดร์ฟ เพื่อขับมอเตอร์ พลังงานจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์

เมื่อผู้ป่วยต้องการขึ้น-ลงบันได พี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลจะอุ้มผู้ป่วยขึ้นรถเข็น หลังจากนั้นพี่เลี้ยงจะอยู่ด้านหลังตัวรถเข็น โดยจะกดปุ่มขึ้น-ลง เพื่อให้อุปกรณ์เกาะยึดกับบันได ในการพาผู้ป่วยขึ้น-ลงบันไดทุกครั้งจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและช่วยเข็นรถ อยู่ด้านหลังตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่มีความกังวลใดๆ เป็นการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วย อีกนวัตกรรมหนึ่ง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย โดยไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วย ช่วยผ่อนแรงคนที่ดูแลผู้ป่วย ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ในวงการแพทย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เดชฤทธิ์ 08-6882-1475

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/11/3นักวิจัยคิดค้น-รถเข็นคน/

( บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.56 )

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 29/11/2556 เวลา 03:47:20 ดูภาพสไลด์โชว์ 3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักศึกษาทดลองใช้งาน รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันไดขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้น ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ป่วย หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยจากห้องพักชั้นบนมายังชั้นล่าง และบางครั้งต้องเคลื่อนย้ายจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนอิริยาบถในการพักผ่อน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการยก หรือ อุ้มผู้ป่วย ค่อนข้างจะลำบากและอันตรายในการขึ้นลงบันได ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา โดยหลักการทำงาน คล้ายกับรถเข็นคนพิการทั่วไป แต่จะมีชุดเกียร์ทดอยู่ด้านหลังของตัวรถ ซึ่งได้ยึดติดกับโซ่ โดยสามารถเคลื่อนที่หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเกาะบันไดให้เคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้เกาะบันไดเพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ลง สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ และดีซีไดร์ฟ เพื่อขับมอเตอร์ พลังงานจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์ เมื่อผู้ป่วยต้องการขึ้น-ลงบันได พี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลจะอุ้มผู้ป่วยขึ้นรถเข็น หลังจากนั้นพี่เลี้ยงจะอยู่ด้านหลังตัวรถเข็น โดยจะกดปุ่มขึ้น-ลง เพื่อให้อุปกรณ์เกาะยึดกับบันได ในการพาผู้ป่วยขึ้น-ลงบันไดทุกครั้งจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและช่วยเข็นรถ อยู่ด้านหลังตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่มีความกังวลใดๆ เป็นการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วย อีกนวัตกรรมหนึ่ง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย โดยไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วย ช่วยผ่อนแรงคนที่ดูแลผู้ป่วย ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ในวงการแพทย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เดชฤทธิ์ 08-6882-1475 ขอบคุณ...http://www.banmuang.co.th/2013/11/3นักวิจัยคิดค้น-รถเข็นคน/ ( บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...