ดูล่ามภาษามือแปลข่าวบนหนังสือพิมพ์‏

แสดงความคิดเห็น

ภาพที่๑ โลโก้มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และภาพที่๒ มือถือสมาร์ทโฟนใช้โปรแกรม ไอสแนป (iSnap) ดูล่ามภาษามือแปลข่าวบนหนังสือพิมพ์‏ จากข่าวเครือเนชั่นเปิดตัวเทคโนโลยี "ไอสแนป (iSnap)" ผ่านแอพพลิเคชั่นเนชั่น นิวส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์การรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ในรูปแบบภาพการเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้หารือผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงความเป็นไปได้ของการใช้ iSnap ของเครือเนชั่น ช่วยคนหูหนวกอ่านข่าวบนหนังสือพิมพ์ได้ โดยใช้สมาร์ทโฟน สแกนผ่านภาพภาษามือ/โลโก้ในข่าวบนหนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่น จะเกิดภาพล่ามภาษามือเคลื่อนไหวเล่าสาระสำคัญของข่าวบนจอสมาร์ทโฟน คนหูหนวกก็จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข่าวนั้นได้ ในขณะที่คนทั่วไปก็ใช้ iSnap เรียนภาษามือก็ได้ โดยแนวทางการจัดบริการล่ามภาษามือบนหนังสือพิมพ์ คือ ขอข่าวจากเนชั่นให้ล่ามแปลข่าวเป็นภาษามือ แล้วส่งเข้าสู่ระบบ iSnap

ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้รับข้อมูลจากเนคเทคว่า iSnap ผสม ผสานเทคโนโลยีจดจำภาพ(image recognition) และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) ไว้ด้วยกัน มันคือพัฒนาการล่าสุดที่ได้เพิ่มไปในNation News App. ซึ่งมีฐานผู้ใช้แล้วนับแสนคนที่ต้องการรับทราบทุกข่าวและความเคลื่อนไหว ในทุกๆ ที่และทุกเวลา

วิธีใช้งาน iSnap คือ ใช้กล้องถ่ายไปยังภาพที่มี icon ของ iSnap ตัวโปรแกรมก็จะไปดึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น video image หรืออะไรต่างๆมาแสดงได้ ซึ่งข้อมูลพวกนี้จะอยู่บน cloud มาแสดงบนมือถือครับ เบื้องต้น iSnap จะให้บริการ รับฝาก Content ต่างๆ โดยผู้ฝากจะกรอกข้อมูล ๒ อย่างคือ ภาพที่จะมีใช้ทำ AR คู่กับ Content ที่เมื่อถ่ายภาพแล้วจะให้แสดงออกมา

ในกรณีจะใช้ร่วมกับ nation และ iSnap ต้องขอ ให้ nation ส่ง video หรือเนื้อหาในข่าวที่จะทำ AR ให้เรา เราก็ทำ video ล่ามภาษามือ ส่งกลับไปที่ nation และให้ nation ช่วยใส่ใน iSnap ให้ ซึ่งคนปกติก็จะเห็นด้วย แต่เค้าสามารถเลือกไม่ดูได้ ตามนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถแนบข้อมูลได้มากกว่า ๑ อย่างในการดู ๑ ครั้ง ซึ่งทำให้วิธีการนี้น่าจะเป็นจริงได้ ข้อดี คิอ เราก็ใช้ภาพที่เค้ามีมาใช้ร่วมกัน ไม่ต้องมาทำแยกอีกที อีกแนวทางคือสร้าง iSnap ขึ้นมาเอง ตรงนี้เข้าใจว่าเอกชนหลายรายก็เริ่มทำและน่าจะทำได้เหมือนกัน ...เข้าไปดูเนื้อหา ที่ http://www.nationmultimedia.com/isnap/th/ (ขนาดไฟล์: 167)

(มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๒๕๕๖)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๒๕๕๖
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 06:40:00 ดูภาพสไลด์โชว์ ดูล่ามภาษามือแปลข่าวบนหนังสือพิมพ์‏

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพที่๑ โลโก้มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และภาพที่๒ มือถือสมาร์ทโฟนใช้โปรแกรม ไอสแนป (iSnap) ดูล่ามภาษามือแปลข่าวบนหนังสือพิมพ์‏ จากข่าวเครือเนชั่นเปิดตัวเทคโนโลยี "ไอสแนป (iSnap)" ผ่านแอพพลิเคชั่นเนชั่น นิวส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์การรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ในรูปแบบภาพการเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้หารือผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงความเป็นไปได้ของการใช้ iSnap ของเครือเนชั่น ช่วยคนหูหนวกอ่านข่าวบนหนังสือพิมพ์ได้ โดยใช้สมาร์ทโฟน สแกนผ่านภาพภาษามือ/โลโก้ในข่าวบนหนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่น จะเกิดภาพล่ามภาษามือเคลื่อนไหวเล่าสาระสำคัญของข่าวบนจอสมาร์ทโฟน คนหูหนวกก็จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข่าวนั้นได้ ในขณะที่คนทั่วไปก็ใช้ iSnap เรียนภาษามือก็ได้ โดยแนวทางการจัดบริการล่ามภาษามือบนหนังสือพิมพ์ คือ ขอข่าวจากเนชั่นให้ล่ามแปลข่าวเป็นภาษามือ แล้วส่งเข้าสู่ระบบ iSnap ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้รับข้อมูลจากเนคเทคว่า iSnap ผสม ผสานเทคโนโลยีจดจำภาพ(image recognition) และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) ไว้ด้วยกัน มันคือพัฒนาการล่าสุดที่ได้เพิ่มไปในNation News App. ซึ่งมีฐานผู้ใช้แล้วนับแสนคนที่ต้องการรับทราบทุกข่าวและความเคลื่อนไหว ในทุกๆ ที่และทุกเวลา วิธีใช้งาน iSnap คือ ใช้กล้องถ่ายไปยังภาพที่มี icon ของ iSnap ตัวโปรแกรมก็จะไปดึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น video image หรืออะไรต่างๆมาแสดงได้ ซึ่งข้อมูลพวกนี้จะอยู่บน cloud มาแสดงบนมือถือครับ เบื้องต้น iSnap จะให้บริการ รับฝาก Content ต่างๆ โดยผู้ฝากจะกรอกข้อมูล ๒ อย่างคือ ภาพที่จะมีใช้ทำ AR คู่กับ Content ที่เมื่อถ่ายภาพแล้วจะให้แสดงออกมา ในกรณีจะใช้ร่วมกับ nation และ iSnap ต้องขอ ให้ nation ส่ง video หรือเนื้อหาในข่าวที่จะทำ AR ให้เรา เราก็ทำ video ล่ามภาษามือ ส่งกลับไปที่ nation และให้ nation ช่วยใส่ใน iSnap ให้ ซึ่งคนปกติก็จะเห็นด้วย แต่เค้าสามารถเลือกไม่ดูได้ ตามนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถแนบข้อมูลได้มากกว่า ๑ อย่างในการดู ๑ ครั้ง ซึ่งทำให้วิธีการนี้น่าจะเป็นจริงได้ ข้อดี คิอ เราก็ใช้ภาพที่เค้ามีมาใช้ร่วมกัน ไม่ต้องมาทำแยกอีกที อีกแนวทางคือสร้าง iSnap ขึ้นมาเอง ตรงนี้เข้าใจว่าเอกชนหลายรายก็เริ่มทำและน่าจะทำได้เหมือนกัน ...เข้าไปดูเนื้อหา ที่ http://www.nationmultimedia.com/isnap/th/ (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๒๕๕๖)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...