พบคนป่วยจิตเวชในพื้นที่น้ำท่วมขาดนัด5%

ทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ดูแล เยี่ยมยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแถบภาคอิสาน

กรมสุขภาพจิต เร่งส่ง 2 ทีมจิตแพทย์ประจำการดูแลจิตใจ กรมสุขภาพจิต ปรับแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกา วันนี้ส่งทีมจิตแพทย์ 2 ทีม ไปประจำการที่ศูนย์พักพิงรร.แกล้งคำประชาสามัคคี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร และที่อ.นาแก จ.นครพนม และให้รพ.จิตเวชนครพนมฯสำรองยาจิตเวชเพื่อดูแลผู้ป่วยในจ.สกลนครอย่างเพียงพอ ขณะนี้เริ่มพบผู้ป่วยจิตเวชขาดนัดประมาณร้อยละ 5 ขอให้รีบแจ้งอสม.ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 หรือ1323 ตลอด 24 ชม. พร้อมเชิญชวนผู้ประสบภัยใช้ความสามารถ ความถนัด ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยกู้ภัยน้ำท่วม จะช่วยสร้างพลังใจ ความสุข และลดเครียดได้ดี

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดูแลด้านสุขภาพจิตประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกาที่จ.สกลนครว่า สถานการณ์ในวันนี้ ระดับน้ำท่วมในตัวเมืองสกลนครเริ่มลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมขังในรอบนอกต่างอำเภอ กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการปรับแผนบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยได้จัดส่งทีมจิตแพทย์และพยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมเวชภัณฑ์ยาทั้งยารักษาการเจ็บป่วยทั่วไปและยาด้านจิตเวชไปที่อ.กุสุมาลย์ เนื่องจากระดับน้ำท่วมยังสูงประมาณ 1-2 เมตร โดยประจำการที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนแกล้งคำประชาสามัคคี อ.กุสุมาลย์ ซึ่งมีประชาชนพักอยู่ประมาณ 200 คน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เพิ่งได้รับผลกระทบ และดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และทีมจิตแพทย์ที่ 2 จากโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ไปประจำการที่อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำจาก จ.สกลนคร

“เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จ.สกลนครครั้งนี้กระจายเป็นวงกว้าง ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยด้านจิตเวชขึ้นทะเบียนรักษาประมาณ 14,000 คน ได้สั่งการให้รพ.จิตเวชนครพนมฯซึ่งเป็นรพ.เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำรองยาสำหรับสนับสนุนให้โรงพยาบาลสกลนครและโรงพยาบาลชุมชนอีก17แห่งอย่างเต็มที่ ขณะนี้ได้สำรองไว้สามารถใช้การได้ 1 เดือน ขณะเดียวกันกรมสุขภาพจิตพร้อมจัดทีมสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในจ.สกลนครอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อช่วยผ่อนเบาภาระให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจ.สกลนคร ซึ่งขณะนี้มีขวัญกำลังใจดีแม้ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยด้วยก็ตาม ” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

ทางด้านนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์กล่าวว่า หลังจากมีน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครเป็นเวลา 3-4 วัน ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชบางส่วนที่ไปใช้บริการที่รพ.จิตเวชนครพนมฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยจิตเภทและโรคซึมเศร้า ขาดนัดประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ โดยได้ประสานงานพื้นที่ในการจัดส่งยาไปให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาขาดยา ทั้งนี้หากผู้ป่วยรายใดที่ยาใกล้หมด หรือต้องเดินทางไปตามนัดในช่วงสัปดาห์นี้ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้หรืออสม.หรือไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 หรือ 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อว่า ในช่วงที่เกิดวิฤตน้ำท่วม ผู้ประสบภัยโดยทั่วไปจะเกิดความเครียด ซึ่งหากทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจได้อย่างดี ทั้งนี้ผู้ประสบภัยเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากเป็นผู้คอยรับการช่วยเหลือ เป็นจิตอาสาผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้ โดยใช้ความสามารถหรือความถนัดของตนเอง ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่นทำกับข้าวแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย ซึ่งจะช่วยให้มีความสุขใจ ความภาคภูมิใจ ความเข้มแข็ง คลี่คลายความเครียดลงได้อย่างดี และยังเป็นการสร้างความรักและความสามัคคี ให้เป็นพลังในการกอบกู้วิกฤติในชุมชนและครอบครัว ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วย

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/87014

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 3/08/2560 เวลา 10:20:12 ดูภาพสไลด์โชว์ พบคนป่วยจิตเวชในพื้นที่น้ำท่วมขาดนัด5%