เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้มีผู้พิการทางสายตา 15 คนร่วมลงสนามสอบ

เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้มีผู้พิการทางสายตา 15 คนร่วมลงสนามสอบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2024 เป็นวันแรกของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของจีนปี 2024 กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยว่า มีนักเรียนผู้พิการทางสายตาจาก 11 มณฑล จำนวน 15 คน เข้าร่วมการสอบคัดเลือกปีนี้ โดยจะตอบข้อสอบอักษรเบรลล์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา หน่วยงานการศึกษาของจีนอำนวยข้อสอบอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยติดต่อกัน 11 ปีแล้ว

ตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยังมีการอำนวยสะดวกด้านอื่น ๆ แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ รวมถึงช่องทางสีเขียวเพื่อเข้าออกห้องสอบ และขยายเวลาการสอบตามความเหมาะสม เป็นต้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะรับส่งข้อสอบอักษรเบรลล์ด้วยดี เพื่อประกันให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาร่วมการสอบอย่างราบรื่น

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/Ojsm6

ที่มา: thai.cri.cn/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 10/06/2567 เวลา 11:57:00 ดูภาพสไลด์โชว์ เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้มีผู้พิการทางสายตา 15 คนร่วมลงสนามสอบ