เซ็นทรัลทำ สนับสนุนอาชีพคนพิการ “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”

เซ็นทรัลทำ สนับสนุนอาชีพคนพิการ “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เซ็นทรัลทำ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 ประจำปี 2567 “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสังคม อย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล, คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย และทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 ประจำปี 2567 “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย” ให้แก่คนพิการ สมาคมคนพิการ อำเภอแม่สาย และ ชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญา อำเภอดอยหลวง จำนวน 13 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,556,360 บาท

เซ็นทรัลทำ สนับสนุนอาชีพคนพิการ “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”

เซ็นทรัลทำ สนับสนุนอาชีพคนพิการ “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”

โดยในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติ จากท่านพระครูหิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส พร้อมด้วย คุณชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และส่วนงานราชการ ในอำเภอแม่สาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินสนับสนุนฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดหิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างอาชีพให้แก่คนพิการมีรายได้ที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/t4cBE

ที่มา: nakornchiangrainews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มิ.ย.67
วันที่โพสต์: 5/06/2567 เวลา 14:29:14 ดูภาพสไลด์โชว์ เซ็นทรัลทำ สนับสนุนอาชีพคนพิการ “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่าย”