จ.พิจิตร ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ One Stop Service

จ.พิจิตร ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ One Stop Service

จ.พิจิตร ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ One Stop Service เสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ณ วัดดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันนี้ (29 พ.ค.67) นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ One Stop Service เสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีนางกานต์สินี วงษ์เสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยให้ประชากรกลุ่มเปราะบาง ได้สามารถเข้ารับการประเมินความพิการ และเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการ ตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายในงานมีการให้บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองความพิการ ออกบัตรประจำตัวคนพิการ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ การแนะนำสิทธิและสวัสดิการแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/DFv7T

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 30/05/2567 เวลา 09:28:36 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.พิจิตร ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ One Stop Service