จ.เพชรบุรี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

จ.เพชรบุรี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

จ.เพชรบุรี ห่วงคุณภาพชีวิตผู้พิการ สานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมการขับเคลื่อน แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ห่วงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน เตรียมความพร้อมสร้างโอกาสให้น้องผู้พิการตั้งแต่ยังเล็ก ได้มีโอกาสเรียนต่อ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถนะโดยผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ ฯลฯ

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งโครงการจ้างครูผู้สอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู การขอสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเด็ก และกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง และเพื่อการได้ช่วยเหลือสังคมต่อไป

จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รายงาน

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/lIrKj

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 29/05/2567 เวลา 09:20:16 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.เพชรบุรี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ