จ.ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566

จ.ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566

วันที 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่ในวประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยได้เสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปกครอง นำไปพัฒนาบุตร-หลาน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และการศึกษาที่ตรงตามความต้องการ ในส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ประทานทุนการศึกษา จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและ ครอบครัว รวมถึงเป็นการการพัฒนาศักยภาพเด็ก และผู้พิการ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อไป

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/pkYTg

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 3/10/2566 เวลา 09:45:26 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566