สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

เว็บไซต์

www.nontapum.com

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551