กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ชื่อภาษาอังกฤษ

Department of Employment

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านอาชีพ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

1694

เว็บไซต์

http://www.doe.go.th/ (ขนาดไฟล์: 178)

อัปเดตเมื่อ: 3 ธันวาคม 2551