กระทรวงแรงงาน

ชื่อภาษาอังกฤษ

Ministry of Labour

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านอาชีพ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์

1506

อีเมล์

webmaster@mol.go.th

เว็บไซต์

http://www.mol.go.th/

อัปเดตเมื่อ: 3 ธันวาคม 2551