กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อภาษาอังกฤษ

Ministry of Social Developmrnt and Human Security

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพเลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์

0-2659-6399

อีเมล์

society@m-socirty.go.th

เว็บไซต์

http://www.m-society.go.th (ขนาดไฟล์: 98)

อัปเดตเมื่อ: 4 เมษายน 2551