ผู้พิการหูหนวก หางานแม่บ้านเชียงใหม่

หางานแม่บ้านโรงแรมค่ะ ตอนนี้อายุ 46 ปี สุขภาพแข็งแรง อ่านหนังสือ และเขียนหนังสือได้ เบอร์โทร 0986942941

อีเมล์: pinyarat.30616@gmail.com

24/09/2561 เวลา 13:01:18 โดย นาง วิภารัตน์ บุระชัด